Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Skansen Bicz Marta Mikuła z siedzibą w Biczu, Bicz 9A, 62-571   Stare Miasto przetwarza informacje. Wśród tych informacji są dane, które na  gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne Rozporządzenie lub RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest: firma Skansen Bicz Marta Mikuła z siedzibą w Biczu, Bicz 9A, 62-571   Stare Miasto, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6652923432, adres e-mail: biuro@skansenbicz.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. marketing produktów i usług świadczonych przez administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora tj. informowania o wydarzeniach organizowanych przez Skansen Bicz Marta Mikuła.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, z którymi Skansen Bicz Marta Mikuła współpracuje w celu zapewnienia obsługi IT, podmioty realizujące usługę mass mailingu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Skansen Bicz Marta Mikuła do czasu ustania przyczyn biznesowych bądź do złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, żądania przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych.
 7. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
  • Kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@skansenbicz.pl
  • Kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bicz 9a 62-571 Stare Miasto
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych.
 9. Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: Skansen Bicz Marta Mikuła. Operator serwisu informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator serwisu informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie Facebook.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym Facebook odpowiada firma Skansen Bicz Bicz 9a 62-571 Stare Miasto; zwana dalej „Skansen Bicz”).

Serwis Facebook gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. Facebook może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie Facebook bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez Facebook można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie Facebook.

Skansen Bicz nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis Facebook. Skansen Bicz nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. Skansen Bicz ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu Facebook. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy). Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

Skansen Bicz wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z połączeń telefonicznych są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.

Skansen Bicz otrzymuje od Facebooka anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane Skansen Bicz:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę Skansen Bicz – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności.
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią?
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.

Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie Facebook i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach Facebooka można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.

Skansen Bicz otrzymuje za pośrednictwem serwisu Facebook dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. Skansen Bicz otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu Facebook w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie Instagram.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym Instagram odpowiada firma Skansen Bicz Bicz 9a 62-571 Stare Miasto; zwana dalej „Skansen Bicz”).

Serwis Instagram gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. Instagram może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie Instagram bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez Instagram można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie Instagram.

Skansen Bicz nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis Instagram. Skansen Bicz nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. Skansen Bicz ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu Instagram. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu Instagram. Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

Skansen Bicz wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z infolinii są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.

Skansen Bicz otrzymuje od Instagram anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane Skansen Bicz:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę Skansen Bicz – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności.
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią?
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.

Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie Instagram i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach Instagram można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.

Skansen Bicz otrzymuje za pośrednictwem serwisu Instagram dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. Skansen Bicz otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu Instagram w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie LinkedIn.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym LinkedIn odpowiada Skansen Bicz Bicz 9a 62-571 Stare Miasto; zwana dalej „Skansen Bicz”).

Serwis Skansen Bicz gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. LinkedIn może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie LinkedIn bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie LinkedIn.

Skansen Bicz nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis LinkedIn. Skansen Bicz nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. Skansen Bicz ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu LinkedIn. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu LinkedIn. Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

Skansen Bicz wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z połączeń telefonicznych są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.

Skansen Bicz otrzymuje od LinkedIn anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane Skansen Bicz:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę Skansen Bicz – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności.
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią?
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.

Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie LinkedIn i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach LinkedIn można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.

Skansen Bicz otrzymuje za pośrednictwem serwisu LinkedIn dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. Skansen Bicz otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu LinkedIn w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie Twitter.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym Twitter odpowiada firma Skansen Bicz Bicz 9a 62-571 Stare Miasto; zwana dalej „Skansen Bicz”).

Serwis Twitter gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. Twitter może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie Twitter bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez Twitter można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie Twitter.

Skansen Bicz nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis Twitter. Skansen Bicz nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. Skansen Bicz ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu Twitter. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu Twitter. Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

Skansen Bicz wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z infolinii są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.

Skansen Bicz otrzymuje od Twitter anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane Skansen Bicz:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę Skansen Bicz – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności.
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią?
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.

Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie Twitter i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach Twitter można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.

Skansen Bicz otrzymuje za pośrednictwem serwisu Twitter dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. Skansen Bicz otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu Twitter w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.

Zasady ochrony danych osobowych dotyczące strony w serwisie YouTube.

Za treści publikowane na stronie w serwisie społecznościowym YouTube odpowiada firma Skansen Bicz Bicz 9a 62-571 Stare Miasto; zwana dalej „Skansen Bicz”).

Serwis YouTube gromadzi (jako administrator danych) dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę, np. za pośrednictwem plików cookie. YouTube może gromadzić dane dotyczące użytkowników nawet wówczas, gdy użytkownik nie jest zalogowany w serwisie YouTube bądź nie jest zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu. Informacje o gromadzeniu danych i ich dalszym wykorzystywaniu przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności obowiązujących w serwisie YouTube.

Skansen Bicz nie ma wiedzy, które dane użytkowników są gromadzone przez serwis YouTube. Skansen Bicz nie ma pełnego dostępu do gromadzonych danych ani profili użytkowników. BMW ma dostęp wyłącznie do informacji udostępnianych w publicznych profilach użytkowników. Informacje, które są udostępniane publicznie, można określić w ustawieniach serwisu YouTube. Można również aktywnie ukryć swoje „polubienia” lub cofnąć polubienie strony w ustawieniach serwisu YouTube. Cofnięcie polubienia powoduje usunięcie danego użytkownika z grona osób lubiących stronę.

Skansen Bicz wykorzystuje dane użytkownika w funkcji komunikatora przy udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Zgromadzone dane o klientach i dane z infolinii są wykorzystywane w kontaktach z użytkownikami przy dostarczaniu zamawianych informacji i ofert.

Skansen Bicz otrzymuje od YouTube anonimowe dane statystyczne w oparciu o uzasadnione interesy związane z korzystaniem z naszej strony. Następujące anonimowe dane są przekazywane Skansen Bicz:

 • Obserwujący: liczba osób obserwujących stronę Skansen Bicz – z uwzględnieniem wzrostu i rozwoju w danym przedziale czasowym.
 • Zasięg: liczba osób, które wyświetliły dany post. Liczba interakcji związanych z danym postem. Na tej podstawie można na przykład oceniać, które treści są bardziej popularne w społeczności.
 • Skuteczność reklamy: ile osób widziało daną reklamę lub artykuł i weszło w interakcję z prezentowaną treścią?
 • Dane demograficzne: średni wiek osób odwiedzających stronę, płeć, miejsce zamieszkania, język.

Dzięki tym danym statystycznym możemy stale ulepszać treści zamieszczane na naszej stronie w serwisie YouTube i precyzyjniej dostosowywać je do preferencji naszych użytkowników. Nie mamy możliwości powiązania danych statystycznych z profilami osób obserwujących naszą stronę ani poszczególnymi użytkownikami. W ustawieniach YouTube można określić, w jakiej formie mają być wyświetlane personalizowane reklamy.

Skansen Bicz otrzymuje za pośrednictwem serwisu YouTube dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik ten aktywnie przekaże dane w wiadomości prywatnej. Otrzymane w ten sposób dane są wykorzystywane przez personel obsługi klienta do odpowiedzi na przesłane zapytanie. W tym celu dane są rejestrowane w naszym systemie CRM. Skansen Bicz otrzymuje również dane osobowe za pośrednictwem serwisu YouTube w przypadku korzystania z wstępnie wypełnionych formularzy internetowych. Formularze zawierają dane zawarte w profilu danego użytkownika. Aby przesłać do nas dane, należy aktywnie kliknąć przycisk wysyłania.